skip to Main Content

İSTANBUL BAROSU KAZANDI

Meslektaşlarımıza, katılan tüm gruplara teşekkür ediyoruz. İstanbul Barosu kazandı. Savunma kazandı.

Önce İlke ÇAG 2018 İstanbul Barosu Başkan Adayımız Av. Mehmet Durakoğlu

#mücadeleyedevam #bizvarız #bizavukatız

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu İlkeleri:

a- Demokrasiyi, Cumhuriyeti, temel hak ve özgürlükleri, insan haklanın, düşünce özgürlüğünü, evrensel hukuk kurallarını, barışı, hukukun üstünlüğünü, hak arama özgürlüğünü, Atatürk İlke ve Devrimlerini, aydınlanmayı, tam bağımsızlık ilkesini ve antiemperyalist dünya görüşünü, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, başta laiklik olmak üzere Cumhuriyetin temel niteliklerini ve kazanımlarım savunan,

b- Avukatlık mesleğinin gelişmesi ve geliştirilmesini, meslek içi eğitimin ve staj eğitiminin kurumsallaşmasını, mesleğin dokunulmazlığının kazanılmasını, avukatın temel sorunlarının çözümlenmesini, yeni çalışma alanlarının yaratılmasını, genç avukatlarına meslekte ko!aylıklar, belli bir süre vergi bağışıklığı getirilmesini amaçlayan,

c- Yargı ve savunmanın kurumunun gerçek anlamda bağımsızlığı ve çağdaş hukuk sistemi ile çelişen mevzuatın demokratikleştirilmesi için uğraş veren, her türlü hukuka aykırılıklara, faili meçhul cinayetlere, işkenceye, kötü muameleye, devlet içinde ve dışında yuvalanan çetelere karşı duran, hukuk devletinden yana olan, sivil toplum örgütleri ile dayanışma ve güç birliği içinde olan,

d- Ülkemizde yaşanabilir bir çevrenin sağlanması ve korunması çabalarına destek veren,  demokratik, katılımcı bir yapılanmadır.

Önce İlke Yürütme Kurulu, Baro Yönetim Kurulu ile bir arada.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Organları:

 1-Genel Kurul 2- Yürütme Kurulu 3-Çalışma Kurulu 4- Onur Kurulu

Back To Top